1. DEFINISJONER

Kunden: Mottakeren av service og navnet oppført på bestillingsskjemaet

Makeup Artist: Nadine Olsen

Avtalen: Kontrakten som er mellom kunde og makeup artist for avtalt honorar

Gebyret: Beløpet betales av kunden til makeup artist for tjenestene som nevnt nedenfor

Arrangementet: Gjelder i prinsippet til datoen hvor hendelsen / bryllupsdagen finner sted.


2. SIKRE BOOKING AV ARRANGEMENT

Makeup Artisten tar et depositum på 22% av total summen som en bekreftelse av booking.
Din bryllupsdato er kun bekræftet når vi har mottatt din booking depositum. Du kan sende en kopi av bankoverføringen for å slippe å vente til pengene er kommet på kontoen til Makeup Artist.
Ved å betale depositumet så bekrefter du også at du godtar betingelsene.

 

3. BETALING

Betalinger kan gjøres kontant eller via bankoverføring.
Den ikke-refunderbart depositum på 22% trekkes av den totale summen
Prøvetimen skal betales før eller på dagen denne timen er.
Den resterende balansen skal betales 7 dager før arrangementet.
Avlyser du 8 uker før arrangementet så må den resterende balansen også betales.

 

4. KLIENTENS ANSVAR

Kunden skal informere makeup artisten om eventuele allergier eller medesinske problemer som bør nevnes i forhold til bruk av produkter.
Kunden skal også informere makeup artisten dersom kunden får noen kontraindikasjoner som feks (herpes utbrudd / forkjølelsessår)
Makeup artisten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som er oppstått som følge av allergisk reaksjon eller annet.
Makeup artisten forbeholder seg retten til å nekte service til kunden dersom en mener kunden har en fornærmende og truende oppførsel.

 

5. KANSELERING

Kunden kan når som helst skriftlig avlyse arrangementet, men en avbestilling gjort senere enn 8 uker vil føre til at kunden blir belastet den resterende balanse.
Kunden kan avbryte en prøvemakeup når som helst, men en avbestilling med mindre enn 24 timers varsel vil bli belastet for den avtalte pris.
Dersom bestillingen blir direkte berørt av omstendigheter utenfor makeup artistens kontroll vil situasjonen bli forsøkt å rettet på av makeup artisten, men det vil ikke bli tilbudt noen form for refusjon.
Dersom makeup artisten avlyser så vil kunden få tilbakebetalt depositum.

 

6. BOOKING UTEN PRØVETIME

Dersom kunden velger og booke time uten prøvetime så står ikke Makeup Artist ansvarlig dersom valg av frisyre og/eller makeup ikke kan gjennomføres etter ønske eller dersom frisyre og/eller makeup ikke fremtrer likt ut på kunde som på inspirasjons bilder.
Det vil ikke være rom eller tid for endringer.

 

6. FOTOGRAFERING

Kunden godtar at makeup artist kan bruke alle bildene for reklameformål som inkluderer, men er ikke begrenset til, makeup artistens hjemmeside og sosiale medier.

 

7. REISEKOSTNADER

Kunden dekker nødvendige reisekostnader, dette kan gjelde feks bompenger, flybilett, ferjepenger og parkering, samt kost og overnattingskostnader dersom det er behov for det.

 

8. BRUDEPAKKER

Du får ikke avslag i pris ved å plukke ut enkelt elementer i pakkene.

 

Ta Kontakt   Se Portfolio