Etter 4 uker gjelder nytt sett vippe extensions pris og en er selv ansvarlig for å passe på at en kommer til påfylstime innen det er gått 4 uker.
En må gjerne bestille ny time med en gang, 4 uker frem i tid, så er en sikret påfyll pris.

Ta Kontakt    Se Portfolio

 

 

KLASSISKE VIPPE EXTENSIONS


Nytt Sett Vipper

Ca 120 minutter

Vi snakker sammen om hva du ønsker og kommer sammen frem til hva som vil passe ditt ansikt og øyner best. Etterpå får du forklart prosessen, samt hva du må passe på og være forsiktig med etter du har fått lagt vippene.

Pris Kr 1200.00

 

Påfyll Av Vipper

Må gjøres innen det er gått 4 uker ellers gjelder nytt sett vippe pris.

 

X-Large – 90 minutter

Pris Kr 950.00

 

Large – 60 minutter

Pris Kr 750.00

 

Medium – 45 minutter

Pris Kr 600.00

 

Small – 30 minutter

Pris Kr 300.00

 

 

*Avbestilling må gjøres senest 24 timer før oppsatt time ellers blir en fakturert 50% av opprinnelig pris